News
Nowość w leczeniu zespołu
suchego oka
Na europejskim rynku
pojawił się laser do leczenia
zespołu suchego oka
związanego z dysfunckją
groczołów Meiboma -
najczęstszej postaci zespołu
suchego oka - czytaj dalej
Rejestracja
Zapraszamy do rejestracji
telefonicznej lub online
F kliknij tutaj
Centrum Okulistyki OKOLUX
Wodzisław Śląski - Radlin
Rejestracja 32 493 13 79

Lędziny
Rejestracja 32 216 78 38
Nowości
Badania przesiewowe niemowląt i  
małych dzieci pod kątem wad  
wrodzonych wzroku i nowotworów  
gałki ocznej
F czytaj więcej
Bez skierowania
W naszym Centrum Okulistyki
nie wymagamy skierowania -
wystarczy telefon by umówić się na
wizytę. Staramy się, by Twój problem
nie czekał. Dlatego wizytę można
umówić praktycznie z dnia na dzień.

Godziny Przyjęć
Wodzisław Śląski - Radlin
Pon - PT 16.00 - 21.00
Środa  8.30 - 21.00
Wybrane soboty 8.00 - 14.00
Lędziny
Wtorek, Piątek 15.30 - 19.30
Już go mamy!!!
Najnowocześniejszy sprzęt do badania
wad wzroku od pierwszych dni życia
dziecka
"Jesteśmy po to, byś widział lepiej"
zespół kliniki OKOLUX 
Wczesne wykrywanie uszkodzenia plamki żółtej
spowodowanego toksycznością chlorochiny
(preparat Arechin) - zalecenia Amerykańskiego
Towarzystwa Okulistycznego (AAO)

Retinopatia (uszkodzenie siatkówki) wywołane chlorochiną zawartą
w popularnym preparacie Arechin stanowi poważny problem
kliniczny, gdyż może doprowadzić do nieowracalnej utraty widzenia.
Lek ten jest stosowany często w leczeniu chorób reumatologicznych i
układowych, np. reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia
układowego itp. Stosując odpowiednie badania w celu monitoringu
siatkówki można uniknąć uszkodzenia plamki żółtej w postaci tzw.
bawolego oka. Amerykańskie Towarzystwo Okulistyczne zaleca
dwa podstawowe badania w celu wykrycia ewentualnej
toksyczności wspomnianego leku. Pierwszym z tych badań jest
Optyczna Koherentna Tomografia (OCT) plamki, a drugim
statyczne pole widzenia (perymetria statyczna). Badania te
pozwalają na bardzo wszesne rozpoznanie defektów plamki żółtej i
odpowiednio wczesną reakcję.

Samo badanie dna oka dla rozpoznania wczesnych zmian
toksycznych jest niewystarczające, gdyż klinicznie widoczne są
dopiero bardziej zaawansowane defekty. Badaniem
komplementarnym, ale niewystarczającym, jest samomonitoring
funkcji plamki przy pomocy testu Amslera.

AAO zaleca, by badanie OCT i pole statyczne wykonać na początku
leczenia. Kolejne badanie wykonuje się w zależności od wyniku
badania przesiewowego. Jeśli przed włączeniem leczenia badania
przesiewowe nie wykazały zmian, zaleca się ich powtórzenie po 5
latach, gdyż wtedy znacząco zwiększa się ryzyko toksyczności. W
przypadku stwierdzenia zmian w badaniu pierwszym, kolejne
badania muszą odbywać się z większą częstotliwością. Również
częstsze wykonywanie badań przesiewowych zalecą się u pacjentów
stosujących większe niż standardowo dawki chlorochiny.

W Centrum Okulistyki OKOLUX wykonujemy oba typy badań
przesiewowych (OCT i pole statyczne) w celu wczesnej detekcji
uszkodzenia nabłonka barwnikowego siatkówki spowodowanego
chlorochiną.
Inne tematy:
Zaćma - Jaskra - Dziecko u okulisty - Badanie kobiet w ciąży - Soczewki kontaktowe - Laserowa korekcja wzroku - Medycyna pracy - Dno oka - Ciśnienie wewnątrzgałkowe - Oczy na diecie - Krótkowzroczość u dzieci
Tematy dla pacjentów
Zaćma - Jaskra - Dziecko u okulisty - Noworodki i niemowlęta - Badanie kobiet w ciąży - Soczewki kontaktowe - Laserowa korekcja wzroku - Medycyna pracy - Dno oka - Ciśnienie wewnątrzgałkowe - Oczy na diecie - Krótkowzroczość u dzieci -Spowalnianie postępu krótkowzroczności - USG oka - Chirurgia plastyczna powiek - okuloplastyka - Stożek rogówki - Soczewki hybrydowe - Soczewki twarde - Wczesne wykrywanie uszkodzenia plamki spowodowanego toksycznością chlorochiny (Arechinu) - Nadmierne łzawienie (epiphora)