Cennik niezabiegowy


 

Konsultacja okulistyczna

•Badanie ostrości wzroku •Komputerowe badanie wady wzroku •Badanie przedniego odcinka w lampie szczelinowej •Badanie dna oka przy pomocy soczewki Volka lub oftalmoskopu •Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego •Dobór korekcji okularowej do dali i bliży •Ewentualna kwalifkacja do leczenia zabiegowego •wydanie recepty i ew. skierowania do operacji •Karta informacyjna (szczegółowy opis badań)

220 zł

Konsultacja okulistyczna z doborem soczewek kontaktowych (soczewki próbne gratis)

•Badanie ostrości wzroku •komputerowe badanie wady wzroku oraz pomiar krzywizny rogówki •Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego •Dobór korekcji okularowej do dali i bliży •Badanie przedniego odcinka w lampie szczelinowej •Badanie dna oka przypomocy soczewki Volka •Wydanie recepty na soczewki kontaktowe + soczewki próbne i nauka zakładania gratis

250 zł

Konsultacja okulistyczna noworodków, niemowląt i dzieci do 4 roku życia (zawiera badanie USG)

•Ew. badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego •Jeśli zalecane: dobór korekcji okularowej •Badanie przedniego odcinka w lampie szczelinowej •Badanie dna oka przy pomocy soczewki Volka 20D oraz 28D lub oftalmoskopu •Ew. kwalifkacja do leczenia zabiegowego •Badanie przesiewowe USG gałek ocznych w kierunku nowotworów i innych patologii wieku niemowlęcego, w tym siatkówczaka
•Wydanie recepty i ew. skierowania do operacji •Jeśli wskazane: badanie urządzeniem Retinomax - wczesne wykrywanie wad wzroku u niemowląt •Ew. badanie w kierunku zeza •Karta informacyjna (szczegółowy opis badań)

250 zł

Konsultacja okulistyczna dzieci powyżej 4 roku życia

•Badanie ostrości wzroku •Komputerowe badanie wady wzroku urządzeniem Retinomax •Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego •Badanie w kierunku zeza, barw, widzenia przestrzennego •Dobór korekcji okularowej •Badanie przedniego odcinka w lampie szczelinowej •Badanie dna oka przy pomocy soczewki Volka lub oftalmoskopu •Ew. kwalifkacja do leczenia zabiegowego •Wydanie recepty i ew. skierowania do operacji •Karta informacyjna (szczegółowy opis badań)

220 zł

Konsultacja okulistyczna z kwalifikacją do przeszczepu rogówki

•Obejmuje niezbędne badania do przeszczepu rogówki, które zleci lekarz, takie jak OCT, USG, mikroskopia spekularna, Pentacam itd.

600 zł

KWALIFIKACJA DO KOREKCJI WADY WZROKU (brane pod uwagę są wszystkie metody poniżej wymienione, w tym korekcja prezbiopii, czyli starczowzroczności) - w czasie jednej wizyty wykonywane są 3 rodzaje kwalifikacji: do laserowej korekcji, refrakcyjnej wymiany soczewki i wszczepu soczewki fakijnej

450 zł

KWALIFIKACJA DO OPERACJI ZAĆMY z obliczeniem soczewki wewnątrzgałkowej, omówieniem i doborem rodzaju soczewki właściwej dla oka; obejmuje badania podwójnej biometrii, Pentacam, OCT, mikroskopię spekularną

450 zł

Kwalifikacja do ortosoczewek z przymiarem soczewek próbnych

•Obejmuje również gratisowe 2 wizyty kontrolne w razie zamówienia soczewek:

pierwsza z nauką zakładania po odbiorze soczewek, druga - po około tygodniu używania ortosoczewek. Wszystkie wizyty są wykonywane przez lekarza okulistę.

400 zł

Wizyty kontrolne dla soczewek ortokeratologicznych (okulista)

220 zł

Wizyta z doborem soczewek MiYOSMART (zawiera biometrię optyczną)

300 zł

Pierwsza kontrola po odebraniu soczewek MiYOSMART (około 2 tygodnie)

bezpłatnie

Kolejne kontrole po soczewkach MiYOSMART (zawierają biometrię optyczną)

300 zł

Badanie pola widzenia - jedno oko

•Badanie pola widzenia jednego oka

100 zł

Badanie pola widzenia - oboje oczu

•Badanie pola widzenia obojga oczu

150 zł

OCT tarczy (Optyczna Koherentna Tomografia) - jedno oko

•Badanie RNFL •Badanie morfologii tarczy nerwu wzrokowego

150 zł

OCT tarczy (Optyczna Koherentna Tomografia) - oboje oczu

•Badanie RNFL •Badanie morfologii tarczy nerwu wzrokowego

200 zł

OCT plamki (Optyczna Koherentna Tomografia) - jedno oko

•OCT plamki (zdjęcia wraz z opisem) •OCT komórek zwojowych GCC

150 zł

OCT plamki (Optyczna Koherentna Tomografia) - oboje oczu

•OCT plamki (zdjęcia wraz z opisem) •OCT komórek zwojowych GCC

200 zł

Pakiet jaskrowy: OCT RNFL + OCT komórek zwojowych GCC + pole widzenia - oboje oczu

•RNFL •GCC •Perymetria statyczna (pole widzenia)

250 zł

Pakiet jaskrowy rozszerzony o OCT plamek: OCT RNFL + OCT komórek zwojowych GCC + pole widzenia + OCT plamek - oboje oczu

•RNFL •GCC •Perymetria statyczna (pole widzenia) •OCT plamek •pachymetria i kąty pierwszorazowo

280 zł

PACHYMETRIA OCT - oboje oczu

100 zł

OCT KĄTÓW PRZESĄCZANIA - oboje oczu

100 zł

OCT łączone plamki i nerwu wzrokowego - oboje oczu

250 zł

OCT łączone plamki i nerwu wzrokowego - jedno oko

200 zł

angio-OCT - oboje oczu

250 zł

USG oka - jedno oko

•Badanie USG z opisem

100 zł

USG oka - oboje oczu

•Badanie USG z opisem

150 zł

BIOMETRIA - oboje oczu

100 zł

Topografia rogówki - oboje oczu

150 zł

Pentacam

150 zł

GONIOSKOPIA - oboje oczu

100 zł

Płukanie kanalików - za zabieg

•Karta informacyjna ( opis zabiegu)

100 zł

Podanie zastrzyku pod spojówkę - jedno oko

•Karta informacyjna (opis zabiegu)

50 zł

Podanie zastrzyku okołgałkowego - jedno oko

•Karta informacyjna (opis zabiegu)

100 zł

Założenie zatyczki do punktu łzowego - zatyczka 6-cio miesięczna

•Zatyczka Form-Fit

400 zł

Założenie zatyczki do punktu łzowego - zatyczka trwała

•Zatyczka Form-Fit

500 zł

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (bez wizyty)

40 zł

Konsultacja okulistyczna z usunięciem ciała obcego

250 zł

Konsultacja okulistyczna z usunięciem szwów

250 zł

Zdjęcie kolorowe oka (tęczówki, spojówki itp.)

100 zł

Cennik zabiegowy


LASEROWA KOREKCJA WAD WZROKU

Pakiet PREMIUM - obejmuje 1 kontrolę pooperacyjną przeprowadzaną przez operującego mikrochirurga oraz leki pozabiegowe (antybiotyk, steroid, krople nawilżające bez konserwantów)

400 zł

gratis (promocja)

KWALIFIKACJA DO KOREKCJI WADY WZROKU (brane pod uwagę są wszystkie metody poniżej wymienione, w tym korekcja prezbiopii, czyli starczowzroczności) - w czasie jednej wizyty wykonywane są 3 rodzaje kwalifikacji: do laserowej korekcji, refrakcyjnej wymiany soczewki i wszczepu soczewki fakijnej

450 zł

KWALIFIKACJA DO INNYCH ZABIEGÓW KORYGUJĄCYCH WADY WZROKU ORAZ TERAPEUTYCZNYCH NA ROGÓWCE, NP. PTK

450 zł

LASEROWA KOREKCJA WADY WZROKU - jedno oko (zależnie od metody: PRK, LASIK, LASEK, EBK, Epi-LASIK, femtoLASIK, SMILE, SMARTSURF itp.) - pakiet PREMIUM gratis*

3500-5000 zł

LASEROWA KOREKCJA WADY WZROKU Z JEDNOCZASOWĄ KOREKCJĄ PREZBIOPII - STARCZOWZROCZNOŚCI - METODA PRESBYMAX (+ pakiet PREMIUM gratis*) - oboje oczu

11900 ZŁ

LASER PTK (korekcja nierówności rogówki po urazach, zapaleniach, nawrotowych erozji) - pakiet PREMIUM*

3500 zł

LASER PTK z opcją jednoczasowej korekcji wady wzroku PRK (korekcja nierówności rogówki po urazach, zapaleniach, nawrotowych erozji + korekcja wady) - pakiet PREMIUM gratis

5000 zł

FemtoLASIK XTRA - zastosowanie lasera do sieciowania włókien kolagenowych w protokole refrakcyjnym w celu zabezpieczenia rogówki przed ektazją i regresją wady

dopłata 2500zł

UŻYCIE MITOMYCYNY DO ZABIEGÓW LASEROWYCH

500 zł

DRUGA I NASTĘPNE KONTROLE POZABIEGOWE

220 zł

REKOREKCJA LUB POPRAWA WAD USUWANYCH WCZEŚNIEJ W INNEJ KLINICE

+20% ceny

REFRAKCYJNA WYMIANA SOCZEWKI  
REFRAKCYJNA WYMIANA SOCZEWKI PREMIUM - jedno oko (zależnie od soczewki), w tym korekcja prezbiopii - pakiet PREMIUM gratis* 

4000-8000 zł

REFRAKCYJNA WYMIANA SOCZEWKI Z SOCZEWKĄ WIELOOGNISKOWĄ lub O WYDŁUZONEJ OGNISKOWEJ (+korekcja prezbiopii) - pakiet PREMIUM gratis* (soczewka z podwójnym filtrem UV i światła niebieskiego dla ochrony siatkówki)

8000 zł

REFRAKCYJNA WYMIANA SOCZEWKI Z SOCZEWKĄ WIELOOGNISKOWĄ lub O WYDŁUŻONEJ OGNISKOWEJ TORYCZNĄ (astygmatyzm + korekcja prezbiopii)- pakiet PREMIUM* (soczewka z podwójnym filtrem UV i światła niebieskiego dla ochrony siatkówki)

8500 zł

HYBRYDOWA KOREKCJA ZŁOŻONYCH WAD WZROKU Z POŁĄCZENIEM METOD WSZCZEPIENIA SOCZEWKI I LASEROWĄ KOREKCJĄ WZROKU (zaliczamy tutaj ponadstandardowe wady wzroku występujące u poniżej 2% populacji oraz wady po wcześniejszych innych zabiegach korekcji wady) - pakiet PREMIUM gratis*

9900 zł

DRUGA I NASTĘPNE KONTROLE POZABIEGOWE

220 zł

WSZCZEP SOCZEWKI FAKIJNEJ  
WSZCZEP SOCZEWKI FAKIJNEJ EVO ICL KRÓTKOWZROCZNEJ - jedno oko (korekcja wad do -20 dioptrii) - pakiet PREMIUM gratis*

8000 zł

WSZCZEP SOCZEWKI FAKIJNEJ EVO ICL KRÓTKOWZROCZNEJ TORYCZNEJ - jedno oko (korekcja wad do -20 dioptrii i astygmatyzmu do 6 dioptrii) - pakiet PREMIUM gratis*

9900 zł

WSZCZEP SOCZEWKI FAKIJNEJ EVO ICL NADWZROCZNEJ - jedno oko (korekcja wad do +10 dioptrii) - obowiązkowa irydotomia laserowa przed zabiegiem (wg cennika) ; pakiet PREMIUM gratis*

9900 zł

WSZCZEP SOCZEWKI FAKIJNEJ EVO ICL NADWZROCZNEJ TORYCZNEJ - jedno oko (korekcja wad do +10 dioptrii i astygmatyzmu do +6 dioptrii) - obowiązkowa irydotomia laserowa przed zabiegiem (wg cennika); pakiet PREMIUM gratis*

10900 zł

WSZCZEP SOCZEWKI FAKIJNEJ IPCL PREZBIOPIJNEJ (WIELOOGNISKOWEJ) - jedno oko (korekcja wad do -20 dioptrii z jednoczasową korekcją starczowzroczności) - pakiet PREMIUM gratis*

11900 zł

WSZCZEP SOCZEWKI FAKIJNEJ IPCL PREZBIOPIJNEJ (WIELOOGNISKOWEJ) TORYCZNEJ - jedno oko (korekcja wad do -20 dioptrii z jednoczasową korekcją starczowzroczności oraz astygmatyzmu) - pakiet PREMIUM gratis*

12900 zł

DRUGA I NASTĘPNE KONTROLE POZABIEGOWE

220 zł

OPERACJE ZAĆMY  
KWALIFIKACJA DO OPERACJI ZAĆMY z obliczeniem soczewki wewnątrzgałkowej, omówieniem i doborem rodzaju soczewki właściwej dla oka; obejmuje badania podwójnej biometrii, Pentacam, OCT siatkówki i rogówki, mikroskopię spekularną, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

450 zł

OPERACJA ZAĆMY Z SOCZEWKĄ JEDNOOGNISKOWĄ (soczewka z podwójnym filtrem UV i światła niebieskiego dla ochrony siatkówki) - pakiet PREMIUM gratis*

3500 zł

OPERACJA ZAĆMY Z SOCZEWKĄ JEDNOOGNISKOWĄ TORYCZNĄ (astygmatyzm)(soczewka z podwójnym filtrem UV i światła niebieskiego dla ochrony siatkówki)- pakiet PREMIUM gratis*

4000 zł

OPERACJA ZAĆMY Z SOCZEWKĄ O ŁAGODNEJ KOREKCJI POŚREDNIEJ (tzw. mild EDOF) - pakiet PREMIUM gratis* (soczewka z podwójnym filtrem UV i światła niebieskiego dla ochrony siatkówki)

4500 zł

OPERACJA ZAĆMY Z SOCZEWKĄ TORYCZNĄ (astygmatyzm) O ŁAGODNEJ KOREKCJI POŚREDNIEJ (tzw. mild EDOF) - pakiet PREMIUM gratis* (soczewka z podwójnym filtrem UV i światła niebieskiego dla ochrony siatkówki)

5000 zł

OPERACJA ZAĆMY Z SOCZEWKĄ WIELOOGNISKOWĄ lub O WYDŁUZONEJ OGNISKOWEJ (+korekcja prezbiopii) - pakiet PREMIUM gratis* (soczewka z podwójnym filtrem UV i światła niebieskiego dla ochrony siatkówki)

8000 zł

OPERACJA ZAĆMY Z SOCZEWKĄ WIELOOGNISKOWĄ lub O WYDŁUŻONEJ OGNISKOWEJ TORYCZNĄ (astygmatyzm + korekcja prezbiopii)- pakiet PREMIUM* (soczewka z podwójnym filtrem UV i światła niebieskiego dla ochrony siatkówki)

8500 zł

KOREKCJA ASTYGMATYZMU POPRZEZ NACIĘCIE DIAMENTOWE (LRI) przy okazji operacji soczewkowej

500 zł

KOREKCJA ASTYGMATYZMU POPRZEZ NACIĘCIE DIAMENTOWE (LRI) jako osobny zabieg

2000 zł

DRUGA I NASTĘPNE KONTROLE POZABIEGOWE

220 zł

LECZENIE STOŻKA ROGÓWKI  
LASEROWE LECZENIE STOŻKA ROGÓWKI (cross linking) - pakiet PREMIUM gratis

2500 zł

LASEROWE LECZENIE HYBRYDOWE STOŻKA Z KOREKCJĄ WADY (metodą podwójnego lasera opartą o indywidualny profil rogówki pacjenta) - pakiet PREMIUM gratis

5000 zł

WSZCZEPIENIE PIERŚCIENI ŚRÓDROGÓWKOWYCH INTACS (BEZ UŻYCIA NOŻA) LASEREM FEMTOSEKUNDOWYM W STOŻKU ROGÓWKI - pakiet PREMIUM gratis

6900 zł

ZABIEGI POWIEKOWE  
PLASTYKA POWIEK GÓRNYCH (OBIE POWIEKI) - metoda minimalizująca krwawienie i obrzęk pooperacyjny

3500 zł

PLASTYKA POWIEK DOLNYCH (OBIE POWIEKI) - metoda minimalizująca krwawienie i obrzęk pooperacyjny - pakiet PREMIUM gratis*

7900 zł

PLASTYKA POWIEK GÓRNYCH I DOLNYCH JEDNOCZASOWA (OBUSTRONNA)

11000 ZŁ

USUNIĘCIE GRADÓWKI W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM POD MIKROSKOPEM

700 zł

USUNIĘCIE MAŁEJ ZMIANY POWIEK (guzek, brodawczak itp.) POD MIKROSKOPEM

1000 zł

USUNIĘCIE ŚREDNIEJ ZMIANY POWIEK (guzek itp., zabieg 30 min) POD MIKROSKOPEM

1500 zł

USUNIĘCIE DUŻEJ ZMIANY POWIEK (guz, zabieg 60min)

2000 zł

USUNIĘCIE DUŻEJ ZMIANY POWIEK Z REKONSTRUKCJĄ POWIEKI (zabieg powyżej 60-120min)

3000 zł

USUNIĘCIE DUŻEJ ZMIANY POWIEK Z ZAAWANSOWANĄ REKONSTRUKCJĄ POWIEKI I PRZESUNIĘCIEM PŁATÓW SKÓRNYCH (zabieg powyżej 120min)

3500 zł

OPERACJA ODWINIĘCIA PUNKTU ŁZOWEGO (MEDIAL SPINDLE) - 1 oko

2000 zł

OPERACJA ODWINIĘCIA POWIEKI DOLNEJ (LTS) - 1 oko

2500 zł

OPERACJA ŁĄCZONA ODWINIĘCIA PUNKTU ŁZOWEGO (MEDIAL SPINDLE) I ODWINIĘCIA POWIEKI DOLNEJ (LTS) - 1 oko

3500 zł

OPERACJA PODWINIĘCIA POWIEKI DOLNEJ - 1 oko

2500 zł

USUNIĘCIE SKRZYDLIKA Z PRZESZCZEPEM SPOJÓWKI

1700 zł

USUNIĘCIE KĘPEK ŻÓŁTYCH METODĄ MINIMALIZUJĄCĄ KRWAWIENIE I OBRZĘK

2000 zł

WSZCZEP ZŁOTEGO CIĘŻARKA POWIEKOWEGO (sam zabieg, osobno doliczany koszt złotego ciężarka - około 3000zł)

3000 zł

OPERACJA OPADNIĘTEJ POWIEKI (JEDNO OKO) metodą od zewnątrz - przezskórną połączona z blefaroplastyką górną

5600 zł

OPERACJA OPADNIĘTEJ POWIEKI (JEDNO OKO) metodą od wewnątrz (Mullerektomia) - przezspojówkową

3500 zł

   
BADANIE HISTOPATOLOGICZNE WYCINKA Z USUNIĘTEJ W TRAKCIE ZABIEGU ZMIANY (GUZ, ZNAMIĘ, NOWOTWÓR ITP.)

150 zł

OPERACJA NA OBU OCZACH TEJ SAMEJ PATOLOGII, NP. ODWINIĘCIA POWIEKI DOLNEJ - cena całkowita za oboje oczu wynosi 80% x 2 oczu x cena zabiegu na jedno oko  
OPERACJA NA JEDNYM OKU DWÓCH RÓŻNYCH PATOLOGII, NP. OPADNIĘCIA POWIEKI I BLEFAROPLASTYKI - cena całkowita wynosi 80% x suma cen operacji dla każdej patologii  
OPERACJE JASKRY
Trabekulektomia (klasyczna operacja przeciwjaskrowa przetokowa) 4600 zł
Sklerektomia głęboka niepenetrująca 4600 zł
Goniotomia Kahook Dual Blade 3500 zł
Wszczep implantu iStent 5500zł
Wszczep implantu XEN z podaniem mitomycyny 6900zł
Wszczep implantu Preserflo z podaniem mitomycyny 7500 zł
INNE  
REKONSTRUKCJA OCZODOŁU Z PROTEZOWANIEM, ODTWORZENIE ZAŁAMKÓW SPOJÓWKI

8000 zł

PLASTYKA TĘCZÓWKI

4000 zł

WSZCZEPIENIE SZTUCZNEJ TĘCZÓWKI Z DOPASOWANIEM KOLORU - pakiet PREMIUM gratis*

16000 zł

WSZCZEPIENIE SOCZEWKI Z RYSUNKIEM TĘCZÓWKI (soczewki aniridialnej) - pakiet PREMIUM gratis*

17000 zł

POBRANIE WYCINKA SPOJÓWKI DO BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO I IMMUNOHISTOCHEMICZNEGO W KIERUNKU PEMFIGOIDU OCZNEGO

600 zł

ZABIEGI LASEROWE AMBULATORYJNE  

LASEROWE LECZENIE JASKRY OTWARTEGO KĄTA (SLT) - jedno oko

600 zł

LASEROWE LECZENIE JASKRY ZAMKNIĘTEGO KĄTA (IRT) - jedno oko

600 zł

LASEROWE USUWANIE ZMĘTNIENIA TORBY TYLNEJ (YAG-KAPSULOTOMIA) - jedno oko

600 zł

LASEROWE USUWANIE MĘTÓW (WITREOLIZA)

1200 zł

UŻYCIE MITOMYCYNY DO ZABIEGÓW LASEROWYCH LUB CHIRURGICZNYCH

500 ZŁ

Cennik ortokeratologii

WIZYTA KWALIFIKACYJNA DO ORTOSOCZEWEK (okulista, pełne badanie okulistyczne, badanie komputerowe wady wzroku, dobór ortosoczewek próbnych; obejmuje 2 bezpłatne kontrole - patrz niżej)

400 ZŁ

WIZYTY KONTROLNE (2 WIZYTY: Pierwsza - odbiór soczewek i nauka zakładania. Druga - po około tygodniu używania soczewek)

bezpłatne

Wizyty kontrolne trzecia i następne (obejmują badanie Pentacam bezpłatnie)

220 zł

Koszt pary soczewek ortokeratologicznych (pacjent otrzymuje gratis pakiet o wartości 200 zł zawierający: zestaw startowy, płyny i tabletki do pielęgnacji, spray, przyssawka); gwarancja dopasowania gratis

2200 zł

Koszt 1 soczewki ortokeratologicznej (pacjent otrzymuje gratis pakiet o wartości 200 zł zawierający: zestaw startowy, płyny i tabletki do pielęgnacji, spray, przyssawka); gwarancja dopasowania gratis

1400 zł

Koszt zestawu do pielęgnacji ortosoczewek - zawiera MeniCare Pure 250ml, Menicon Progent AiB (5 dawek), Menicon Spray & Clean 15ml, MeniCare Pure & Progent starter G 70ml, przyssawka DMV Classic

200 zł

 

Cennik zabiegów mikroinwazyjnych z użyciem plazmy


 

MIKROINWAZYJNA PLASTYKA POWIEK DOLNYCH - obie powieki

1200 zł

USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH - WŁÓKNIAKI, BRODAWKI, ROGI SKÓRNE - jedna zmiana

350 zł

USUWANIE KĘPEK ŻÓŁTYCH POWIEK GÓRNYCH/DOLNYCH - obie powieki

1200 zł

REDUKCJA ZMARSZEK OKOLICY OCZU, USZU, ZMARSZCZEK PALACZA ITP. - jedna okolica

600 zł

   

Medycyna estetyczna

 
KONSULTACJA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

150 zł

   

NICI PDO:

 
Usuwanie worków pod oczami (nić)

150 zł

Owal twarzy (nić)

150 zł

Lifting twarzy i podnoszenie brwi - haczyki (nić)

450 zł

   

KWAS HIALURONOWY:

 
Drobne zmarszczki

1000 zł

Powiększenie ust

1000 zł

Bruzdy nosowo-wargowe

1000 zł

   

BOTOX:

 
Czoło - lwia zmarszczka/poziome zmarszczki

od 400 zł

Kurze łapki

500 zł

Bruksizm

od 1000 zł

Twarz (3 okolice) 

1000 zł

   

MEZOTERAPIA Z UŻYCIEM OSOCZA

750 zł

*pakiet PREMIUM - obejmuje 1 kontrolę pooperacyjną przeprowadzaną przez operującego mikrochirurga oraz leki pozabiegowe (antybiotyk, steroid, krople nawilżające bez konserwantów)  

 

REJESTRACJA

Rejestracja: Radlin 533 888 758 Katowice 533 373 033