Wczesne wykrywanie uszkodzenia plamki żółtej

Wczesna diagnostyka chorób oczu.

Wczesne wykrywanie uszkodzenia plamki żółtej spowodowanego toksycznością chlorochiny (preparat Arechin) - zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Okulistycznego (AAO)

Retinopatia (uszkodzenie siatkówki) wywołane chlorochiną zawartą w popularnym preparacie Arechin stanowi poważny problem kliniczny, gdyż może doprowadzić do nieowracalnej utraty widzenia. Lek ten jest stosowany często w leczeniu chorób reumatologicznych i układowych, np. reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia układowego itp. Stosując odpowiednie badania w celu monitoringu siatkówki można uniknąć uszkodzenia plamki żółtej w postaci tzw. bawolego oka. Amerykańskie Towarzystwo Okulistyczne zaleca dwa podstawowe badania w celu wykrycia ewentualnej toksyczności wspomnianego leku. Pierwszym z tych badań jest Optyczna Koherentna Tomografia (OCT) plamki, a drugim statyczne pole widzenia (perymetria statyczna). Badania te pozwalają na bardzo wczesne rozpoznanie defektów plamki żółtej i odpowiednio wczesną reakcję.

Samo badanie dna oka dla rozpoznania wczesnych zmian toksycznych jest niewystarczające, gdyż klinicznie widoczne są dopiero bardziej zaawansowane defekty. Badaniem komplementarnym, ale niewystarczającym, jest samomonitoring funkcji plamki przy pomocy testu Amslera.

AAO zaleca, by badanie OCT i pole statyczne wykonać na początku leczenia. Kolejne badanie wykonuje się w zależności od wyniku badania przesiewowego. Jeśli przed włączeniem leczenia badania przesiewowe nie wykazały zmian, zaleca się ich powtórzenie po 5 latach, gdyż wtedy znacząco zwiększa się ryzyko toksyczności. W przypadku stwierdzenia zmian w badaniu pierwszym, kolejne badania muszą odbywać się z większą częstotliwością. Również częstsze wykonywanie badań przesiewowych zalecą się u pacjentów stosujących większe niż standardowo dawki chlorochiny.

W Centrum Okulistyki OKOLUX wykonujemy oba typy badań przesiewowych (OCT i pole statyczne) w celu wczesnej detekcji uszkodzenia nabłonka barwnikowego siatkówki spowodowanego chlorochiną.

Centrum Okulistyki Klinicznej OKOLUX
ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin

Kontakt i rejestracja telefoniczna

tel. 533 888 758
mail: cokokolux@gmail.com

UMÓW WIZYTĘ

REJESTRACJA

Telefon: 533 888 758

Salon optyczny OKOLUX w Radlinie

 

Godziny otwarcia:

Pon-Pt: 10:00-21:00

Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte
 

Telefon: 731 888 298

Email: optyk.okolux@gmail.com

ADRES

ul. Rybnicka 64

44-310 Radlin

pokaż trasę dojazdu

Centrum Okulistyki Klinicznej OKOLUX

 

Godziny otwarcia:

Pon-Pt: 10:00-21:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte
 

Telefon: 533 888 758

Email: cokokolux@gmail.com