Centrum Okulistyki Klinicznej OKOLUX

i Salon Optyczny

w Radlinie

 

Godziny otwarcia:

Pon-Pt: 10:00-21:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte
 

Rejestracja: 533 888 758

Email: cokokolux@gmail.com

Salon Optyczny: 731 888 298

Email: optyk.okolux@gmail.com

ADRES

OKOLUX w Radlinie

ul. Rybnicka 64

44-310 Radlin

pokaż trasę dojazdu

 

OKOLUX w Katowicach

ul. Braci Mniejszych 4/2

40-754 Katowice

pokaż trasę dojazdu

 

Zasady ochrony prywatności

Centrum Okulistyki Klinicznej OKOLUX
i Salon Optyczny
w Katowicach

 

Godziny otwarcia:

Pon-Pt: 10:00-21:00

Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte
 

Rejestracja: 533 373 033

Email: cokokolux@gmail.com

Salon Optyczny: 533 653 303

Email: okolux.katowice@gmail.com

 

UMÓW WIZYTĘ

Rejestracja: Radlin 533 888 758 Katowice 533 373 033

REJESTRACJA

<< POWRÓT DO BLOGA

02 kwietnia 2024

Służba wojskowa a wada wzroku

Przy orzekaniu o zdolności kandydata do pełnienia służby wojskowej okulista kieruje się kryteriami ogłoszonymi przez Ministra Obrony Narodowej. Poniżej zawarto kryteria dotyczące narządu wzroku. W ramach  kwalifikacji można otrzymać kategorie: A – zdolny do czynnej służby wojskowej, B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,  D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,  z wyjątkiem niektórych stanowisk, E – trwale i całkowicie niezdolny  do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i w czasie wojny. Kwalifikacje te dotyczą kolumn 4 i 5 poniższej tabeli. Kolumny 6 do 9 obejmują osoby ubiegające się lub będące żołnierzami zawodowymi. Rozdział IV Rozporządzenia mówi o kryteriach dotyczących narządu wzroku - tabela poniżej.

Ogólnie rzecz biorąc, osoby badane przez komisje lekarskie dzieli się na sześć grup:

 

Grupa I (kolumna czwarta tabeli) obejmuje:

 

 • osoby ubiegające się o powołanie do czynnej służby wojskowej innej niż zawodowa,

 

 • osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej,

 

 • osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia czynnej służby wojskowej.

 

Grupa II (kolumna piąta tabeli) obejmuje:

 

 • żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową niebędących żołnierzami zawodowymi,

 

 • żołnierzy rezerwy.

 

Grupa III (kolumna szósta tabeli) obejmuje:

 

 • osoby ubiegające się o powołanie do czynnej służby wojskowej w pododdziałach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi” oraz żołnierzy przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w pododdziałach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych,

 

 • osoby ubiegające się o powołanie do czynnej służby wojskowej w jednostkach Wojsk

 

Specjalnych,

 

 • osoby ubiegające  się  o  powołanie  do  czynnej  służby wojskowej  w  Żandarmerii

 

Wojskowej,

 

 • osoby ubiegające się o powołanie w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i w Służbie Wywiadu Wojskowego do czynnej służby wojskowej innej niż służba zawodowa,

 

 • osoby ubiegające się o powołanie do zawodowej służby wojskowej,

 

 • żołnierzy czynnej służby wojskowej innej niż zawodowa, ubiegających się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, w tym odbywających szkolenie podstawowe i specjalistyczne w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
 • osoby ubiegające się o powołanie do czynnej służby wojskowej w jednostkach lub instytucjach na stanowiskach służbowych, na których przewiduje się wykonywanie skoków spadochronowych z wysokości do 4000 metrów,

 

 • osoby ubiegające się o powołanie do czynnej służby wojskowej w jednostkach lub instytucjach, w których występują stanowiska służbowe: pilota bezzałogowych statków powietrznych klasy I, operatora sensorów bezzałogowych statków powietrznych klasy I, personelu obsługi bezzałogowych statków powietrznych,

 

żołnierzy przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe: pilota bezzałogowych statków powietrznych klasy I, operatora sensorów bezzałogowych statków powietrznych klasy I, personelu obsługi bezzałogowych statków powietrznych.

 

Grupa IV (kolumna siódma wykazu) obejmuje:

 

 • żołnierzy rezerwy będących byłymi żołnierzami zawodowymi, ubiegających się o ponowne powołanie do służby wojskowej,

 

 • emerytów wojskowych i rencistów wojskowych,

 

 • żołnierzy czynnej służby wojskowej odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w pierwszym roku kształcenia określonego programem studiów uczelni wojskowej – w przypadku kształcenia w uczelni wojskowej oraz kształcenia w szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, a także w przypadku kształcenia w uczelni wojskowej w ramach kursu oficerskiego przez kandydatów posiadających tytuł magistra lub równorzędny:

 

  1. pierwszego roku kształcenia – gdy program kształcenia jest dłuższy niż 12 miesięcy,
  2. kształcenia – gdy program kształcenia jest krótszy niż 12 miesięcy,

 

 • żołnierzy zawodowych,

 

 • żołnierzy kierowanych albo wyznaczanych do służby poza granicami państwa, w przypadku gdy służba ma być pełniona w granicach kontynentu europejskiego oraz poza kontynentem europejskim wyłącznie w odniesieniu do terytoriów Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego.

 

Grupa V (kolumna ósma tabeli) obejmuje:

 

 • żołnierzy pełniących służbę w pododdziałach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych,

 

 • żołnierzy wyznaczonych lub skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa z wyjątkiem żołnierzy kwalifikowanych według zasad przewidzianych dla grupy IV,

 

 • żołnierzy, w tym instruktorów spadochronowych, pełniących służbę wojskową w jednostkach lub instytucjach na stanowiskach służbowych, na których przewiduje się wykonywanie skoków spadochronowych z wysokości do 4000 metrów, oraz przewidzianych do wyznaczenia na ww. stanowiska służbowe w tych jednostkach,

 

 • żołnierzy skierowanych na kursy specjalistyczne oraz wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Specjalnych,

 

 • osoby ubiegające się o powołanie do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach działania prądu elektrycznego, jak również żołnierzy pełniących służbę w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach działania prądu elektrycznego,

 

 • żołnierzy pełniących służbę w Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierzy przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w jednostkach Żandarmerii Wojskowej.

Grupa VI (kolumna dziewiąta tabeli) obejmuje żołnierzy zawodowych oraz byłych żołnierzy zawodowych skierowanych do wojskowej komisji lekarskiej w celu określenia ograniczonej zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na określonych stanowiskach służbowych.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV – NARZĄD WZROKU (na urządzeniach mobilnych ekran obrócić poziomo)

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

5

6

 

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zniekształcenie powiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

nieupośledzające lub

A

 

A

Z/N

 

Z

Z/N

Z

 

 

 

nieznacznie upośledzające

 

 

 

 

 

 

funkcje ochronne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zniekształcenie powiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

upośledzające funkcję

D

 

D

N

 

Z

Z/N

Z/O

 

 

 

 

ochronną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewlekłe choroby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brzegów powiek lub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spojówek nieupośledzające

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

sprawności ochronnej oka

A

 

A

Z/N

 

Z

Z/N

Z

 

 

 

lub nieznacznie

 

 

 

 

 

 

upośledzające sprawność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ochronną oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewlekłe choroby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brzegów powiek lub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

spojówek trudno poddające

D

 

D

N

 

Z/N

N

Z/O

 

 

7

 

się leczeniu upośledzające

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawność oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrosty spojówki gałkowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

i powiekowej

A

 

A

Z

 

Z

Z

Z

 

 

 

nieupośledzające ruchów

 

 

 

 

 

 

gałki ocznej lub powiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrosty spojówki gałkowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i powiekowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upośledzające skrajne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

wychylenie gałki ocznej

A

 

A

N

 

Z

Z/N

Z

 

 

 

lub ruchomość powiek,

 

 

 

 

 

 

niepowodujące wysychania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rogówki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrosty spojówki gałkowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i powiekowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upośledzające ruchomość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

gałki ocznej lub powiek,

D

 

D

N

 

N

N

Z/O

 

 

 

 

powodujące wysychanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rogówki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieznaczne upośledzenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1

wydzielania lub odpływu

A

 

A

N

 

Z

Z/N

Z

 

 

 

 

łez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczne upośledzenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

wydzielania lub odpływu

D

 

D

N

Z/N

N

Z/O

 

 

 

 

łez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ślepota jednego oka lub

A/D

 

A/D

N

Z/N

N

Z/O

 

 

 

brak gałki ocznej

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Całkowita ślepota lub brak

E

 

E

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

obu gałek ocznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieznaczny oczopląs przy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

skierowaniu gałek ocznych

A

 

A

Z/N

Z

Z/N

Z

 

 

10

 

w bok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nieznaczny oczopląs przy

D

 

D

N

Z/N

N

Z/O

 

 

 

patrzeniu wprost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zez utajony przy pełnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ostrości wzroku i

A

 

A

Z

Z

Z

Z

 

 

 

prawidłowym widzeniu

 

 

 

 

 

obuocznym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Zez jawny

A/D

 

A/D

N

Z/N

N

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Brak jednoczesnego

A/D

 

A/D

Z/N

Z

Z/N

Z/O

 

 

 

widzenia obuocznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porażenny lub pourazowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niedowład mięśni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zewnętrznych lub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wewnętrznych oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

nieupośledzający lub

A

 

A

N

Z

Z/N

Z

 

 

 

 

nieznacznie upośledzający

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czynność wzrokową,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niepowodujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

podwójnego widzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porażenny lub pourazowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niedowład mięśni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zewnętrznych lub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

wewnętrznych oka

D/E

 

D/E

N

Z/N

N

Z/O

 

 

 

znacznie upośledzający

 

 

 

 

 

czynność wzrokową,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powodujący podwójne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

widzenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrość wzroku jednego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oka lub obojga oczu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

mniejsza niż 0,8, ale nie

A

 

A

Z/N

Z

Z/N

Z

 

 

 

 

mniejsza niż 0,5 bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korekcji szkłami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrość wzroku jednego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oka lub obojga oczu co

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

najmniej 0,5 z korekcją

A

 

A

Z/N

Z

Z/N

Z

 

 

 

szkłami sferycznymi do

 

 

 

 

 

±3,0 D lub cylindrycznymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do ±1,0 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrość wzroku jednego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oka lub obojga oczu co

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najmniej 0,5 z korekcją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

szkłami sferycznymi

A

 

A

Z/N

Z

Z/N

Z

 

 

 

 

powyżej ±3,0 D do ±6,0 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lub cylindrycznymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej ±1,0 D do ±3,0 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrość wzroku jednego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oka lub obojga oczu co

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najmniej 0,5 z korekcją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

szkłami sferycznymi

D

 

A/D

N

Z/N

Z/N

Z/O

 

 

 

 

powyżej ±6,0 D lub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cylindrycznymi powyżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±3,0 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrość wzroku jednego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oka co najmniej 0,5, a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

drugiego od 0,1 do 0,4 z

D/E

 

D/E

N

Z/N

N

Z/O

 

 

 

optymalną korekcją

 

 

 

 

 

szkłami sferycznymi lub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cylindrycznymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrość wzroku każdego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oka od 0,1 do 0,4 z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

optymalną korekcją

E

 

E

N

N

N

N

 

 

 

 

szkłami sferycznymi lub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cylindrycznymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebyte, nienawracające

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

choroby rogówki,

A

 

A

Z/N

Z

Z/N

Z

 

 

 

twardówki, tęczówki, ciała

 

 

 

 

 

rzęskowego i soczewki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewlekłe i nawracające

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

2

choroby rogówki,

D

 

A/D

N

Z/N

Z/N

Z/O

 

 

twardówki, tęczówki, ciała

 

 

 

 

 

rzęskowego i soczewki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebyte, nienawracające

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

choroby siatkówki,

A/D

 

A/D

Z/N

Z

Z/N

Z

 

 

 

naczyniówki i nerwu

 

 

 

 

 

wzrokowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewlekłe i nawracające

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

choroby siatkówki,

D

 

D

N

Z/N

Z/N

Z/O

 

 

 

naczyniówki i nerwu

 

 

 

 

 

wzrokowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nieznaczne upośledzenie

A

 

A

Z/N

Z

Z/N

Z

 

 

 

rozróżniania barw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Upośledzenie rozróżniania

A

 

A

N

Z

Z/N

Z

 

 

 

barw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Jaskra

A/D

 

A/D

N

Z/N

Z/N

Z/O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Objaśnienia szczegółowe

 

Do § 7:

 

pkt 1−3. Osoby ubiegające się o powołanie do służby wojskowej w pododdziałach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych należy kwalifikować jako niezdolne. Przy kwalifikowaniu zniekształceń powiek należy kierować się ich skutkiem dla oka (brak objawów wysychania powierzchni gałki ocznej, podrażnienia spojówek, wysychania rogówki). Rozpoznanie powinno być oparte na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej. Żołnierzy kierowanych lub wyznaczonych do służby poza granicami państwa należy kwalifikować jako niezdolnych.

 

pkt 6. Przy kwalifikowaniu zrostów spojówki gałkowej i powiekowej należy brać pod uwagę zaburzenia widzenia obuocznego (podwójne widzenie w zależności od amplitudy wychylenia gałek ocznych). Żołnierzy kierowanych lub wyznaczonych do służby poza granicami państwa należy kwalifikować jako niezdolnych.

 

Do § 8:

 

pkt 1 Kwalifikacja orzecznicza powinna opierać się na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej. Żołnierzy kierowanych lub wyznaczonych do służby poza granicami państwa należy kwalifikować w zależności od warunków panujących w strefie klimatycznej miejsca pełnienia służby.

 

pkt 2. Kwalifikacja orzecznicza powinna opierać się na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.

 

Do § 9:

 

Przez ślepotę oka należy rozumieć także ostrość wzroku poniżej 0,1 niedającą się poprawić szkłami (bez względu na ich siłę korygującą) lub koncentryczne zwężenie pola widzenia średnio do 10° od punktu fiksacji.

 

Do § 10:

 

pkt 1 Każdy przypadek oczopląsu podlega konsultacji okulistycznej, neurologicznej i laryngologicznej. W przypadku stwierdzenia oczopląsu fizjologicznego kwalifikować jako zdolnego.

 

pkt 2. Każdy przypadek oczopląsu podlega konsultacji okulistycznej, neurologicznej i laryngologicznej.

 

Do § 11:

 

Badanie jednoczesnego widzenia obuocznego powinno być przeprowadzone przy pełnej korekcji wady wzroku badanego.

 

pkt 2 i 3. Osoby ubiegające się o powołanie do służby wojskowej:

 

  • w pododdziałach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych,

 

  • w jednostkach lub instytucjach na stanowiskach służbowych, na których przewiduje się wykonywanie skoków spadochronowych z wysokości do 4000 metrów,

 

  • w jednostkach lub instytucjach, w których występują stanowiska służbowe: pilota bezzałogowych statków powietrznych klasy I, operatora sensorów bezzałogowych statków powietrznych klasy I, personelu obsługi bezzałogowych statków powietrznych

 

  • w warunkach działania prądu elektrycznego

 

 • należy kwalifikować jako niezdolne.

 

Żołnierzy przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe:

 

  • w pododdziałach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych,

 

  • pilota bezzałogowych statków powietrznych klasy I, operatora sensorów bezzałogowych statków powietrznych klasy I, personelu obsługi bezzałogowych statków powietrznych,

 

  • w warunkach działania prądu elektrycznego

 

 • należy kwalifikować jako niezdolnych.

 

W przypadkach stwierdzenia niedowładów lub porażeń mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka jest konieczna konsultacja neurologiczna. W ostatecznej ocenie należy kierować się stopniem upośledzenia funkcji narządu wzroku.

 

pkt 1. Żołnierzy:

 

  • przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe, na których przewiduje się wykonywanie skoków spadochronowych z wysokości do 4000 metrów,

 

  • skierowanych na kursy specjalistyczne,

 

  • wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Specjalnych,

 

  • przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach działania prądu elektrycznego
 • należy kwalifikować jako niezdolnych.

 

Osoby ubiegające się o powołanie do służby wojskowej w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach działania prądu elektrycznego należy kwalifikować jako niezdolne.

 

Do § 13:

 

Jeżeli ostrość wzroku któregokolwiek oka wynosi poniżej 0,5, należy skierować badanego do badania okulistycznego w celu określenia wady refrakcji i ustalenia ostrości wzroku po zastosowaniu korekcji. Przy korekcji ostrości wzroku nie stosuje się szkieł kombinowanych. Przy różnowzroczności za podstawę do orzekania przyjmuje się oko z większą wadą wzroku. Przy różnicy wady pomiędzy jednym a drugim okiem ˃3D należy zastosować szkła, jakie badany przyjmuje przy jednoczesnym patrzeniu obojgiem oczu.

 

pkt 1. Osoby ubiegające się o powołanie do służby wojskowej w jednostkach lub instytucjach na stanowiskach służbowych, na których przewiduje się wykonywanie skoków spadochronowych z wysokości do 4000 metrów należy kwalifikować jako niezdolnych. pkt 2. Osoby ubiegające się o powołanie do służby wojskowej:

  • w pododdziałach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych,

 

  • w jednostkach lub instytucjach na stanowiskach służbowych, na których przewiduje się wykonywanie skoków spadochronowych z wysokości do 4000 metrów,

 

  • w jednostkach Wojsk Specjalnych

 

należy kwalifikować jako niezdolne.

 

pkt 3 i 4. Osoby ubiegające się o powołanie do czynnej służby wojskowej w jednostkach lub instytucjach na stanowiskach służbowych, na których przewiduje się wykonywanie skoków spadochronowych z wysokości do 4000 metrów należy kwalifikować jako niezdolne. Żołnierzy zawodowych:

 

  • pełniących służbę w jednostkach lub instytucjach na stanowiskach służbowych, na których przewiduje się wykonywanie skoków spadochronowych z wysokości do 4000 metrów,

 

  • wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Specjalnych

 

 • należy kwalifikować jako niezdolnych.

 

pkt 5. Kwalifikacja orzecznicza żołnierzy zawodowych wymaga konsultacji okulistycznej. Ocena jest zależna od tego, czy w oku (przy drugim zdrowym) nie stwierdza się krótkowzroczności powyżej 10,0 D, zmian w okolicy plamkowej, ognisk zwyrodnieniowych w siatkówce lub zmętnienia soczewki.

 

Do § 14:

 

pkt 1–4. Kwalifikacja orzecznicza po zakończeniu leczenia i ustaleniu rozpoznania. Zmiany rogówki po zabiegach korekcyjnych wad refrakcji należy kwalifikować według pkt 1. Ocena po upływie 3 miesięcy po zabiegu. W przypadku zaniku nerwu wzrokowego jest wymagane badanie neurologiczne.

 

Według tych punktów należy kwalifikować również zaburzenia w polu widzenia. W grupie

 

I w pkt 3 i w grupie II w pkt 2 i 3, w grupie III pkt 1 i 3, w grupie IV pkt 2 i 4 oraz w grupie

 

V pkt 1−4 przy ustalaniu kategorii zdolności należy brać pod uwagę ostrość wzroku.

 

Bezsoczewkowość, pseudosoczewkowość należy kwalifikować według pkt 2. Stożek rogówki, niezależnie od stopnia upośledzenia funkcji narządu wzroku oraz rodzaju podjętego leczenia należy kwalifikować według pkt 2.

 

Osoby ubiegające się o powołanie do służby wojskowej w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolne.

 

pkt 5 i 6. Przez „nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw” należy rozumieć utrudnienie rozróżniania czterech podstawowych barw (pomyłki przy odczytywaniu pojedynczych tablic z zestawu Ishihary lub Stillinga albo przedłużony czas odczytu – ponad 3 sekundy). Nieumiejętność rozróżniania czterech barw podstawowych należy traktować jako „upośledzenie rozróżniania barw”.

 

Osoby ubiegające się o powołanie do służby wojskowej w warunkach działania prądu elektrycznego, u których stwierdza się nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw, należy kwalifikować jako niezdolne.

 

pkt 7. Przy ocenie orzeczniczej wymagana jest dokumentacja dotychczasowego leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej, z uwzględnieniem wyników badania pola widzenia.

 

Osoby ubiegające się o powołanie do służby wojskowej w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolne.