Centrum Okulistyki Klinicznej OKOLUX

i Salon Optyczny

w Radlinie

 

Godziny otwarcia:

Pon-Pt: 10:00-21:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte
 

Rejestracja: 533 888 758

Email: cokokolux@gmail.com

Salon Optyczny: 731 888 298

Email: optyk.okolux@gmail.com

ADRES

OKOLUX w Radlinie

ul. Rybnicka 64

44-310 Radlin

pokaż trasę dojazdu

 

OKOLUX w Katowicach

ul. Braci Mniejszych 4/2

40-754 Katowice

pokaż trasę dojazdu

 

Zasady ochrony prywatności

Centrum Okulistyki Klinicznej OKOLUX
i Salon Optyczny
w Katowicach

 

Godziny otwarcia:

Pon-Pt: 10:00-21:00

Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte
 

Rejestracja: 533 373 033

Email: cokokolux@gmail.com

Salon Optyczny: 533 653 303

Email: okolux.katowice@gmail.com

 

UMÓW WIZYTĘ

Rejestracja: Radlin 533 888 758 Katowice 533 373 033

REJESTRACJA

<< POWRÓT DO BLOGA

02 kwietnia 2024

Wymagania okulistyczne dla kierowców
Jakie trzeba spełniać wymogi na prawo jazdy?

Poniżej ujęto w formie tabeli kryteria okulistyczne obowiązujące w Polsce kandydatów na kierowców.

Pierwsza tabela obejmuje kierowców kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T (prawo jazdy) - na smartfonach prosimy ustawić ekran w poziomie

 

Kryteria okulistyczne

Osoby

Ubiegające się lub posiadające prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T

Ostrość wzroku

Obuocznie nie mniej niż 0,5 po korekcji

Korekcja

Bez ograniczeń: okularowa, soczewkami kontaktowymi lub wewnątrzgałkowymi, pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji

Rozpoznawanie barw

Nie jest wymagane

Pole widzenia

Obuocznie powinno wynosić co najmniej 120°, a jego zakres powinien wynosić co najmniej 50° na lewo i na prawo oraz 20° w górę

i w dół, w obrębie 20° od punktu fiksacji bez żadnych ubytków (w przypadku jaskry lub zmian zwyrodnieniowych siatkówki wymagane badanie perymetryczne, w pozostałych przypadkach wystarczające badanie metodą konfrontacyjną)

Widzenie obuoczne

W przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami, pod następującymi warunkami:

 • ostrość wzroku oka widzącego wynosi nie mniej niż 0,5 z korekcją
 • pole widzenia oka widzącego wynosi co najmniej 120°, a jego zakres wynosi co najmniej 50° na lewo i na prawo oraz 20° w górę i w dół, w obrębie 20° od punktu fiksacji bez żadnych ubytków (w przypadku jaskry lub zmian zwyrodnieniowych siatkówki wymagane badanie perymetryczne, w pozostałych przypadkach wystarczające badanie metodą konfrontacyjną)
 • od powstania jednooczności lub diplopii upłynęło co najmniej 6 miesięcy

Widzenie zmierzchowe

Nie jest wymagane (wykonuje się, jeżeli osoba badana ma wszczepione soczewki wewnątrzgałkowe, jest po laserowej korekcji wzroku lub z innych powodów wynikających z badania lekarskiego)

Wrażliwość na olśnienie

Nie jest wymagane (wykonuje się, jeżeli osoba badana ma wszczepione soczewki wewnątrzgałkowe, jest po laserowej korekcji wzroku lub z innych powodów wynikających z badania lekarskiego)

Poczucie kontrastu

Nie jest wymagane (wykonuje się, jeżeli osoba badana ma wszczepione soczewki wewnątrzgałkowe, jest po laserowej korekcji wzroku lub z innych powodów wynikających z badania lekarskiego, przy czym brak odchyleń w zakresie badania widzenia zmierzchowego jest równoznaczny z prawidłowym wynikiem badania poczucia kontrastu)

 

W poniższej tabeli ujęto wymagania okulistyczne dotyczące kandydatów na kierowców kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E (prawo jazdy) - na smartfonach prosimy ustawić ekran w poziomie

 

Kryteria okulistyczne

Osoby

 • Ubiegające się lub posiadające prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, pozwolenie na kierowanie tramwajem

Występujące o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia

 • Podlegające badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy o transporcie drogowym (wykonujący przewóz drogowy lub pracę na stanowisku kierowcy)

Wymienione w art. 34 ust. 1 (wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy) lub w art. 117 ust. 4 (instruktorzy techniki jazdy) ustawy o transporcie drogowym

Ostrość wzroku

 • Obuocznie nie mniej niż 0,8 po korekcji
 • Oka lepiej widzącego nie mniej niż 0,8 i oka gorzej widzącego nie mniej niż 0,1 po korekcji

Korekcja

 • Rodzaj korekcji bez ograniczeń: okularowa, soczewkami kontaktowymi, soczewkami wewnątrzgałkowymi, pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji
 • Dopuszczalna wielkość korekcji ±8,0 D

Rozpoznawanie barw

Prawidłowe rozpoznawanie barwy czerwonej, zielonej, żółtej

Pole widzenia

Obuocznie co najmniej 160°, a jego zakres powinien wynosić co najmniej 70° na lewo i prawo oraz 30° w górę i w dół, w obrębie kąta 30° od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki

Widzenie obuoczne

W przypadku stwierdzenia znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami, pod następującymi warunkami:

 • od powstania znacznej utraty możliwości widzenia na jedno oko upłynęło co najmniej 6 miesięcy
 • przedstawienie opinii lekarza okulisty potwierdzającej adaptację Diplopia jest przeciwwskazaniem do kierowania ww. pojazdami

Widzenie zmierzchowe

Prawidłowe

Wrażliwość na olśnienie

Prawidłowa

Poczucie kontrastu

Brak odchyleń w zakresie badania widzenia zmierzchowego jest równoznaczny z prawidłowym wynikiem badania poczucia kontrastu